Polecane

od 250 zł / miesiąc

Kompleksowa obsługa BHP firmy

  • szkolenia BHP - wstępne
  • procedury, obwieszczenie, instrukcje BHP i PPOŻ.
  • gospodarka odzieżą roboczą i śr. ochr. indywidualnej
  • doradztwo i inne wymagane dokumenty oraz działania dające rzeczywiste bezpieczeństwo pracodawcy i pracownikom
od 100 zł / miesiąc

Kompleksowa obsługa ppoż. firmy

  • opracowywanie "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego"
  • opracowywanie "Scenariusza próbnej ewakuacji"
  • przeprowadzenie próbnej ewakuacji
  • inne wymagane dokumenty i usługi

Cennik szczegółowy

Stała współpraca - kompleksowa obsługa BHP firmy. od 250 zł / mies.
“Pakiet bezpieczeństwa BHP” - indywidualny, kompleksowy, jednorazowy dla pracodawcy (zakładu) - są to: obwieszczenie, zarządzenia, rejestry, wymagane instrukcje BHP, informacje dla pracowników, dokumenty kadrowe, dokumenty związane z gospodarką odzieżą, ewidencją czasu pracy i inne – pod kątem wymagań PIP, innych instytucji kontrolnych oraz na okoliczność wypadku w pracy. od 400 zł
Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) oraz udział w instruktażu stanowiskowym. 35 - 55 zł / os.
Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. od 150 zł / os.
Szkolenie okresowe BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. od 40 zł / os.
Szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno-biurowych i innych. od 50 zł / os.
Szkolenie z zakresu Udzielania Pierwszej Pomocy. 80 - 120 zł / os.
Analiza stanu BHP firmy (roczna). od 200 zł
Stała współpraca - kompleksowa obsługa ppoż. firmy. od 100 zł / mies.
Opracowywanie "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego". od 900 zł / obiekt
Opracowywanie "Scenariusza próbnej ewakuacji". od 150 zł / obiekt
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji - scenariusz oraz koordynacja (przygotowanie, powiadomienie straży pożarnej, sporządzenie protokołu). od 300 zł
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego. 150 - 250 zł / stanowisko
Opracowanie instrukcji przydziału odzieży. 100 zł / szt.
Zarządzenia różne - szkolenia / ryzyko obwieszczenie / ZFŚS i inne. 20 zł / szt.
Udział w pracach zespołu powypadkowego - sporządzenie kompletu dokumentacji powypadkowej (w tym pisma do ZUS oraz sprawozdanie Z-KW). od 300 zł

Skontaktuj się ze mną

Zadzwoń lub napisz!